Principali

ANALIZATORI TJELESNE MASE

ASPIRATORI

AUDIOLOGIJA

AUDIOLOGIJA

AUTOKLAVI – STERILIZACIJA

UV DEZINFEKTOR PROSTORA

FIZIKALNA TERAPIJA

GINEKOLOŠKA OPREMA

INHALATORI I ASPIRATORI

MEDICINSKI PLINOVI I OPREMA

MJERNI INSTRUMENTI I OREMA

BOLNIČKA OPREMA

OFTAMOLOGIJA

OPREMA ZA OP SALE

OPREMA ZA ORDINACIJE

PROFESIONALNI TLAKOMJERI

PULMOLOGIJA

PULMOLOGIJA

PULMOLOGIJA

PULMOLOŠKI SUSTAV

PULSNI OKSIMETRI

PULSNI OKSIMETRI

UREĐAJI ZA DIJAGNOSTIKU I MONITORIRANJE

UREĐAJI ZA DIJAGNOSTIKU I MONITORIRANJE

UREĐAJI ZA DIJAGNOSTIKU I MONITORIRANJE

UREĐAJI ZA ODRŽAVANJE ŽIVOTA

UREĐAJI ZA ODRŽAVANJE ŽIVOTA

UREĐAJI ZA PREGLED VENA I ARTERIJA

VAGE